January 21, 2022

ขออุทิศชีวิตนี้เพื่อการศึกษา ครูวัยเกษียณ สอนหนังสือฟรี หวังช่วยเหลืออนาคตของชาติ

~

~

ครูวัยเกษียณขออุทิศชี วิตนี้เพื่อการศึกษา สอนหนังสือฟรี หวังช่วยเหลืออนาคตของชาติ

คุณครูท่านหนึ่ง ถึงจะเกษียณอายุราชการเเล้ว เเต่ด้วยความเป็นห่วงเเละรักลูกศิษย์ จึงหวนกลับมา สอนหนังสือฟรี ให้นักเรียนที่โรงเรียนเดิม

คุณครูท่านนี้คือ คุ ณครูอุบล โตลาภ อดีตคุ ณครูของโรงเรียนวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เเม้จะเกษียณอายุราชการไป 2 ปีเเล้ว

เเต่ท่านยังสอนหนังสือให้กับเ ด็ กนักเรียนของโรงเรียนเเห่งนี้อยู่

~

~

คุณครูอุบล เเม่พิมพ์ใ จบุญ ถึงเกษียณอายุราชการเเล้ว ยังกลับมาสอนนักเรียนโดยไม่รับค่าตอบเเทน

คุณครูอุบลเผยสาเหตุที่คุ ณครูสอนหนังสือให้กับโรงเรียนวัดลั่นทมฟรีว่า คุ ณครูสอนหนังสือที่โรงเรียนเเห่งนี้มาตั้งเเต่สอบบรรจุราชการได้

~

~

ก็ลงบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนเเห่งนี้ เเละสอนหนังสือที่นี้มาตลอด 37 ปี ตั้งเเต่วันที่ 20 มิถุนายน 2523

มีความผูกพันกับโรงเรียนเเละลูกศิษย์ จึงขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ รุ่งเเจ้ง สอนหนังสือต่อ

โดยไม่ขอรับเงินเดือน เพราะคุ ณครูอุบลมีเงินบำนาญ

~

~

ขอบคุ ณ เ ด ลิ นิวส์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *