January 21, 2022

‘ไยไหม’ ทำงานทุกวันกลางหิมะ แม้แต่งสามีชาวฝรั่งเ ศ ส

~

~

ไปอยู่สุดขอบโลก ก็ยังรักความเป็นไทย ‘ไยไหม’ ทำงานทุกวันกลางหิมะ แม้แต่งสามีชาวฝรั่งเ ศ ส

คุณพิสมัย อ็องเจอลินี ไยไหม ตัวอย่ างของหญิงไทยสู้ชีวิ ตในต่างแดน เจ้าของเพจ และ ช่องยูทูป“ไหมไทย ในฝรั่งเ ศ ส”

ซึ่งมียอดผู้ติดตามหลายแสนคน ล่ าสุดได้อัพโหลดวิดีโอ ขอบคุณรัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมวพม ที่ได้ส่งของขวัญต่างๆ จากเมืองไทยไปให้ เพื่อเป็นกำลังใจ

~

~

ในการสู้ชีวิ ต ของขวัญที่ได้รับ ล้วนแสดงความเป็นไทยทั้งพระบรมฉสย าลักษณ์ ในหลวงและพระราชินี

หน้าก ากอนามัยลายไทย กางเกงมวยไทย ผ้าพันค อ พร้อมด้วยผ้าขาวม้ า และเสื้อลายไทย

ซึ่งเป็นฝีมือของ “กลุ่มสตรีศรีพัฒนา” บ้านศรีพัฒนา อ.หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยกรมกิจการสตรีและครอบครัว

~

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ คุณไยไหม เป็นคนอำเภอบ้านแฮ่ด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อ 14 ปีที่แล้ว ได้แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเ ศ สและย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเ ศ ส มีลูกสาววั ย 10 ขวบ

ปัจจุบันเปิดร้านขายอาหารทอดแบบไทยๆ ท่ามกลางความหนาวเย็นติดลบ 2 องศาเซลเซียส

~

และสถานการณ์การก่อนหน้านี้ ก็ผ่านการทำงานมาแล้วหลายรูปแบบ เป็นคนไม่เลือกงาน ถือเป็นตัวอย่ า ง

ของผู้ไม่ยอมแพ้และต่อสู้ต่ออุปส ร รค ต่างๆ ที่สำคัญคือ ไม่เคยละทิ้ งความเป็นไทย ทั้งการทักทาย การไหว้

การกล่าวขอบคุณทั้งภาษาฝรั่งเ ศ สและภาษาไทยที่ป ร ากฏแก่ทุกคน และบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนที่ร้าน

~

ทั้งยังชอบใส่ชุดไทย เล่าเรื่องเมืองไทย และมีน้ำใจแบบไทยๆ ต่อทุกคน ทำให้คนต่างช าติ

ได้รับรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยในต่างแดนได้เป็นอย่ างดี ด้วยอัธยาศัยการขายของคุณไยไหมที่มีความเป็นไทย

เน้นการทักทายด้วยความเป็นกันเองการไหว้กล่าวขอบคุณทั้งภาษาฝรั่งเ ศ สและภาษาไทยและการจดจำลูกค้าได้ดี

จึงสร้างความประทั บใจให้กับลูกค้าเป็นอย่ างมากสาวไทยจากขอนแก่นที่ตอนนี้เธอใช้ชีวิ ตอยู่กับสามีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเ ศ ส

ซึ่งจริงๆ แล้วเธอก็มีชีวิ ตที่ดีเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกและสามีแต่ด้วยความที่เจ้าตัวชอบขายของ เลยผันตัวเอง

~

ไปเป็นแม่ค้าขายของทอดที่ตลาดนัดในฝรั่งเ ศ สสั ปด าห์ละหนึ่งครั้ง รวมถึงคลิปของ ช่องย ายไหมยังถ่ายทอด

ความน่ารักของครอบครัว โดยมีลูกสาว สามี และพ่อแม่สามี มาร่วมเฟรมอยู่บ่อยๆ แม้จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีอะไรซับซ้อน

แต่ก็มีคนติดตามดูเยอะมาก

~

~

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *